Rok 2020

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 9 =
Link
7 + 9 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art. 19a - Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski 07.01.2020 ----- TUTAJ
2 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania patologiom społecznym, integracji europejskiej w 2020 r. 13.01.2020 ----- TUTAJ
3 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2020 r.  W załączniku: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania 22.01.2020 31.01.2020 TUTAJ
4 Ogłoszenie o konkursie na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W załączniku: ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania 27.01.2020 17.02.2020 TUTAJ
5 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2020 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (w załączniku: informacja, regulamin, wzór oferty). 24.02.2020 03.04.2020 TUTAJ
6 Wyniki oceny formalnej w otwartym konkursie  na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (w załączniku: listy ofert i informacje o błędach). 24.02.2020 ----- TUTAJ
7 Ogłoszenie w/s rozstrzygnięcia, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (nowy termin). 16.03.2020 ----- TUTAJ
8 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2020 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 18.03.2020 ----- TUTAJ
9 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2020 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków 18.05.2020 ----- TUTAJ
10 Oferta w trybie art. 19 a - Hufiec ZHP Piotrków Trybunalski 23.06.2020 ----- TUTAJ
11 Oferta w trybie art. 19 a półkolonie w Świetlicy Oratorium Św. Antoniego 01.07.2020 ----- TUTAJ
12 Oferta w trybie art. 19 a - tabliczki TPPT na zabytkowe nagrobki na Starym Cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim 23.10.2020 ----- TUTAJ
13 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r. 26.10.2020 17.11.2020 TUTAJ
14 Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu NPP lub świadczenia NPO oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r. 03.11.2020 10.11.2020 TUTAJ
15 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 r. 25.11.2020 ----- TUTAJ
16 Oferta w trybie uproszczonym "Wspieraj Seniora". 01.12.2020 ----- TUTAJ
17 Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku 21.12.2020 11.01.2021 TUTAJ
18 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku 28.12.2020 31.12.2020 TUTAJ