Rok 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 3 =
Link
8 + 3 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art. 19 a - Dom Zakonny Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Piotrkowie Trybunalskim 04.01.2022 ----- TUTAJ
2 Oferta w trybie art.19 a - Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów 12.01.2022 ----- TUTAJ
3 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz integracji europejskiej w 2022 roku 17.01.2022 07.02.2022 TUTAJ
4 OFERTA W TRYB. art.19 a Organizacja obozu zimowego w 2022r. - UKD CONCORDIA 1909 18.01.2022 ----- TUTAJ
5 Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r. 27.01.2022 21.02.2022 TUTAJ
6 Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt  pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym  i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim” w okresie od  01 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. 02.02.2022 07.02.2022 TUTAJ
7 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2022 r. Załączniki: - Ogłoszenie - Wzór oferty - Wzór Sprawozdania 03.02.2022 11.02.2022 TUTAJ
8 Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim” w okresie od  01 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. 15.02.2022 ----- TUTAJ
9 Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z  zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,  ratownictwa oraz integracji europejskiej w 2022 roku (Aktualizacja: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej) 17.02.2022 ----- TUTAJ
10 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym zapobieganie ich bezdomności poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim” w okresie od 01 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. 25.02.2022 ----- TUTAJ
11 Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2022 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 23.03.2022 02.05.2022 TUTAJ
12 Ogłoszenie o udzielonym wsparciu 2022 na realizację następujących zadań z zakresu sportu 25.03.2022 ----- TUTAJ
13 OFERTA W TRYB. art.19 a XXVI Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Połczynie 10.05.2022 ----- TUTAJ
14 Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”. 27.05.2022 16.06.2022 TUTAJ
15 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYB. ART. 19 A INTEGRACJA WSPÓLNOTY ŚWIETLICOWEJ ORATORIUM IM. ŚW. ANTONIEGO PRZY KLASZTORZE OO. BERARDYNÓW 27.05.2022 ----- TUTAJ
16 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” 01.06.2022 ----- TUTAJ
17 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zadań polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2022 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków) 22.06.2022 ----- TUTAJ
18 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU POD NAZWĄ "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową” (oferta nr 1) 27.06.2022 ----- TUTAJ
19 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2022 ROKU POD NAZWĄ "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową” (oferta nr 2) 27.06.2022 ----- TUTAJ
20 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie UKS Piotrcovia 28.06.2022 ----- TUTAJ
21 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski, w 2022 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 06.07.2022 27.07.2022 TUTAJ
22 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Klasztor OO. Bernardynów 06.07.2022 ----- TUTAJ
23 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - UKS CONCORDIA 1909 19.07.2022 ----- TUTAJ
24 Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2021 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 09.09.2022 ----- TUTAJ
25 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 r. 31.10.2022 21.11.2022 TUTAJ
26 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 r. 14.11.2022 16.11.2022 TUTAJ
27 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku 22.11.2022 13.12.2022 TUTAJ
28 Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2023 roku 28.11.2022 09.12.2022 TUTAJ
29 Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 r. 28.11.2022 ------ TUTAJ
30 OFERTA W TRYB. art.19 a Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów 08.12.2022 ------ TUTAJ
31 OFERTA w trybie art.19 a Organizacja ferii zimowych - Uczniowski klub sportowy "Projekt Akademii MABO" 19.12.2022 ------ TUTAJ
32 Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku. 20.12.2022 ------ TUTAJ

Załączniki artykułu

Oferta UKD Concordia (pobrań: 1263)
Komisja konkursowa luty (pobrań: 108)
Wsparcie sport luty (pobrań: 171)
Zapewnienie opieki (pobrań: 753)
Uproszczona oferta 10 maj (pobrań: 1069)
OFERTA UKS Piotrcovia (pobrań: 791)
OFERTA UKS CONCORDIA (pobrań: 651)
oferta 31_10_2022 (pobrań: 43)
Konkurs na NPP I NPO (pobrań: 26)
konkurs 22 listopad (pobrań: 41)
Ogłoszenia 28 listopad (pobrań: 33)
Oferta 19 grudzien (pobrań: 94)