Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Rok 2023

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Oferta w trybie art.19 a - Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - UKS CONCORDIA 04.01.2023 ----- TUTAJ
2 Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej 04.01.2023 ----- TUTAJ
3 Oferta w trybie art.19 a - Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Związek Harcerstwa Polskiego 04.01.2023 ----- TUTAJ
4 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz integracji europejskiej w 2023 roku 09.01.2023 30.01.2023 TUTAJ

Załączniki artykułu

Oferta ZHP - 4 grudnia (pobrań: 615)