Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 6 =
Link
8 + 6 =

Miasto Piotrków Trybunalski realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 7 osób (dla 4 osób sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dla 3 osób sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością).
Uczestnik, któremu przyznano wsparcie nie ponosi odpłatności za przyznane w ramach Programu usługi.
 
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.
Opieka wytchnieniowa