Dzisiaj: Niedziela 03 lipca 2022

Program Rodzina 500+

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą realizowane w Zespole Świadczeń Rodzinnych przy ul. Sienkiewicza 16A.
Wnioski o przyznanie świadczeń przyjmowane będą w dni robocze od 1.08.2017 w następujących punktach:
-  Zespół Świadczeń Rodzinnych, ul. Sienkiewicza 16A w godz. 8:00-15:00, wtorek 8:00 – 17:00.
Dodatkowo w dniach od 1.08.2017 – 11.08.2017 w godzinach 8:00 – 15:00 wnioski będą przyjmowane:
• w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Próchnika 34, pok. 7
• w Urzędzie Miasta, ul. Szkolna 28, wejście B.
Ponadto informujemy, że w przypadku wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych złożonych w sierpniu ustalenie prawa do świadczeń i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada. Gdy osoba złoży wniosek we wrześniu lub październiku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze (500+) lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek w sierpniu ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 października. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 30 listopada, jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpi do 31 grudnia.
Wnioski będzie można składać w formie papierowej (MOPR) lub elektronicznej (internet) przez bankowość elektroniczną albo platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE ZUS, obywatel.gov.pl,  ePUAP).

             www.rodzina500plus.gov.pl            www.mopr.piotrkow.pl