Budżet obywatelski 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =

BUDŻET OBYWATELSKI 2021

W budżecie obywatelskim 2021 mieszkańcy mogli zgłaszać cztery rodzaje projektów:
  • rejonowe,
  • ogólnomiejskie,
  • oświatowe – realizowane na terenie placówek oświatowych,
  • rodzinnych ogrodów działkowych. 
W przypadku projektów rejonowych do wydania było po 340 tys. zł na każdy z 4 rejonów. Na projekt ogólnomiejski przeznaczono 600 tys. zł, na oświatowy 374 tys. zł, a na projekt rodzinnych ogrodów działkowych 100 tys. złotych. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać od 24 sierpnia. Przyjmowanie wniosków potrwa do 11 września. Kolejnym etapem będzie weryfikacja dokumentów przez zespół opiniujący. Głosowanie odbędzie się w dniach 19 października – 1 listopada, a każdy z mieszkańców mógł oddać po jednym głosie na poszczególne kategorie projektów.

Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:
24 sierpnia – 11 września 2020 r. – zgłaszanie projektów;
14 września – 9 października – weryfikacja projektów;
19 października – 1 listopada – głosowanie;
do 15 listopada – ogłoszenie wyników.

Projekty zgłoszone do Budżetu  Obywatelskiego 2021 - kliknij TUTAJ


Wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.piotrkowianiedecyduja.pl.

Załączniki artykułu