Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego w biegach ulicznych i przełajowych

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 3 =
Link
2 + 3 =
Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego w biegach ulicznych i przełajowych.
 
Zakres tematyczny:  Tereny rekreacyjne i ich infrastruktura.
Opis projektu:  Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego w biegach ulicznych i przełajowych – cykl 6 imprez biegowych dla dorosłych (biegi przełajowe na dystansach: 5 km, 10 km, a biegi uliczne: 5 km, 10 km i jako podsumowanie cyklu imprez – półmaraton z atestem PZLA), a także dla dzieci i młodzieży. W imprezach będą mogli wystartować wszyscy chętni, którzy zmieszczą się w limicie osób – każda impreza będzie posiadała osobny regulamin.
W biegach zostaną przeprowadzone następujące klasyfikacje:
- kategoria generalna kobiet i mężczyzn
-kategoria najlepszy Piotrkowianin i najlepsza Piotrkowianka|
- kategoria drużynowa
Natomiast w biegach dziecięcych:
- bieg przedszkolaka
- bieg dla szkół podstawowych klasy 1-3
- bieg dla szkół podstawowych klasy 4-6
- bieg gimnazjalny 1-3
- najliczniej reprezentowana szkoła
Dodatkowe klasyfikacje będą umieszczane w regulaminach poszczególnych biegów.
Podczas biegów do sprawnego przeprowadzenia imprez wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów. Uczestnicy biegów głównych otrzymają na mecie pamiątkowe medale, a dzieci pamiątkowe dyplomy. Na mecie wszystkich biegów na zawodników czekać będą napoje oraz poczęstunek.
W ostatnich latach sport oraz zdrowy tryb życia stały się niezwykle popularne. Imprezy biegowe oraz promocja różnego rodzaju aktywności nie jest czymś zaskakującym. Stają się czymś coraz bardziej powszechnym i  dostępnym. Wydarzenia te pozwalają sprawdzenie swoich możliwości, podsumowanie osiągniętych założeń. Doskonale wiemy jak ważne w dzisiejszych czasach jest umożliwienie realizacji tego typu pasji, szczególnie ludziom młodym.
Powszechnie wiadomo, że ludzi możemy podzielić na tych , którzy już biegają i tych ,którzy biegać będą. W dzisiejszym świecie na sukces rynkowy składa się wiele czynników zaś Państwo bez wątpienia zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest budowanie wizerunku miasta również przez sport.
Lokalizacja:  Wszystkie biegi zlokalizowane będą na terenie Piotrkowa (Las Belzacki, Las Wolborski, treny wokół Jeziora Bugaj, ulice miasta). Celem biegów przełajowych jest ukazanie unikalnych walorów naturalnych terenów, które umożliwiają bieganie na łonie natury. Charakter biegów ulicznych sprzyja podkreśleniu atrakcji miasta oraz miejsc wartych zobaczenia, co wydatnie wpłynie na promocje miasta w skali Polski. W planie jest również zorganizowanie kilku biegów dla amatorów na terenie stadionu miejskiego „Concordia”.
Uzasadnienie:  Celami głównymi projektu są:
- Bieganie jako forma rekreacji ruchowej oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym ( między innymi profilaktyka zapobiegania chorobom krążenia, cukrzycy, nadwagi)
- Wytyczenie i oznakowanie trasy lub tras biegowych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
- Promocja Piotrkowa Trybunalskiego jako miejsca przyjaznego ludziom aktywnym, co może wpłynąć pozytywnie na mieszkańców, którzy zaczną aktywnie spędzać wolny czas wykorzystując do tego m.in. parki lub okoliczne lasy.
- Kształtowanie lokalnego patriotyzmu, wzmocnienie tożsamości  lokalnej i identyfikacja mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego ze swoim miastem.
- Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży. Cel ten zrealizowany będzie poprzez organizację biegów o różnej długości oraz zmiennym podłożu.
Działania w ramach projektu skierowane będą w całym zakresie na propagowanie kultury fizycznej i sportu. Dzięki organizacji cyklu biegów uczestnicy będą mieli sposobność do wzięcia udziału w zawodach przygotowanych profesjonalnie, z należytym rozmachem oraz sprawdzić się na zróżnicowanych trasach biegowych oraz dystansach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Ponadto osoby, które nie zdecydują się na start będą mogły obejrzeć widowisko sportowe na wysokim poziomie. Organizacja cyklu biegów wpłynie na popularność biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej oraz przyczyni się do integracji uczestników z różnych grup wiekowych.
Beneficjenci:  Cykl biegów w ramach Grand Prix Piotrkowa Trybunalskiego w Biegach Ulicznych i Przełajowych adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców Piotrkowa (bez opłaty startowej), ale udział mogą wziąć również osoby z całej Polski, wśród których poprzez realizację projektu promowana będzie kultura fizyczna oraz atrakcje miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowym atutem projektu jest fakt iż kierowany on jest do wszystkich grup społecznych bez względu na wiek czy płeć. Organizator dopełni wszystkich starań żeby realizowany projekt był wolny od wszelkich form dyskryminacji pod względem: religijnym, płci, rasy i innych form.
 


 
← powrót