Jak poznać rachmistrza?

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =
rachmistrz
Od 23 czerwca w teren ruszają rachmistrzowie spisowi pracujący przy Narodowym Spisie Powszechnym. Każdy z nich będzie wyposażony w specjalny identyfikator, który pozwoli zweryfikować jego tożsamość.
Rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.
Pamiętajmy, aby poprosić rachmistrza o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę mieszkańca.

Identyfikator musi zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
numer identyfikatora oraz hologram,
nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
okres, na jaki identyfikator został wystawiony,
informację na odwrocie, na terenie jakiego województwa rachmistrz jest upoważniony do zbierania danych.
W przypadku dalszych  wątpliwości można skorzystać z pozostałych możliwości weryfikacji rachmistrza, m.in. poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub infolinię.

PAMIĘTAJMY!
Rachmistrz spisowy nie będzie pytał o stan majątkowy respondenta, wartość przedmiotów należących do domowników, nie będzie również wymagał okazania korespondencji urzędowej np. z ZUS czy z bankami, ani prywatnej.
Rachmistrz zada tylko te pytania, które są zapisane w formularzu. Wszyscy respondenci odpowiadają na te same pytania, nie są one różnicowane pod jakimkolwiek względem.

Wywiady bezpośrednie będą prowadzone z zachowaniem procedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS. Każdy rachmistrz powinien używać niezbędnych środków ochrony osobistej i zachowywać dystans społeczny.

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkiem. W przypadku odmowy spisania się nakładana jest kara grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. złotych. 
W badaniu musi wziąć udział każdy, kto stale lub czasowo zamieszkuje na terytorium RP oraz obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku  z wyjazdem na stałe za granicę.
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkiem. W przypadku odmowy spisania się nakładana jest kara grzywny, która może wynieść nawet 5 tys. złotych. 
← powrót