Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
kto
W związku z rozpoczęciem przeprowadzania wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Główny Urząd Statystyczny podaje sposoby zweryfikowania tożsamości rachmistrza.
Od kilku dni NSP2021 wkroczył w kolejną fazę. Rachmistrze spisowi rozpoczęli spisywanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne. Osoby, które do tej pory nie dokonały samospisu przez internet mogą spodziewać się telefonu w tej sprawie od rachmistrza. Rachmistrz zadzwoni z numeru: 22 828 88 88.

Należy pamiętać, że każdy może zwryfikować tożsamość osoby dzwoniącej, czy faktycznie do nas dzwoni rachmistrz. W jaki sposób to uczynić? Są dwa sposoby:
1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
  • rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;
  • rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych;
  • jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
  • po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 
← powrót

Ostatnie aktualności