Program "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =
Obraz1
Do 23 września 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu Ministra Edukacji i Nauki –„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania.
Celem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą. Warunkiem udziału w programie jest określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji na finansowanie realizacji inwestycji od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł. związanej z:
- zakupem nieruchomości;
- budową obiektu;
- dostosowaniem obiektu;
- zakupem wyposażenia.

Do udziału w programie uprawnione są organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdują się:TUTAJ
← powrót