Dzisiaj: Poniedziałek 02 sierpnia 2021

Jeziorna 47

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 1 =
Link
1 + 1 =
nowa oferta
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2600 haZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren znajduje się w jednostce urbanistycznej 1U - zabudowa usługowa, w tym usługi z zakresu opieki zdrowotnej i oświaty.
Wyklucza się lokalizację usług polegających na: a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych, b) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi, c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie. Zakazuje się lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli pojazdów, stacji demontażu pojazdów i złomowisk; obiektów gastronomicznych;  obiektów zamieszkania zbiorowego; obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2.
Obsługa komunikacyjna z ul. Jeziornej, ul. Żeglarskiej i pojektowanej drogi lokalnej 1KDL.
Cena wywoławcza: 1.000.000,00 zł + VAT

Infrastruktura techniczna - woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gaz  w ul. Jeziornej.

widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij Tutaj

Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomosciami tel. 447321852
← powrót