Dzisiaj: Czwartek 29 paździenika 2020

Metalowców kompleks III

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,7839 ha, zlokalizowana w przemysłowej części miasta. PRZETARG 7 lutego 2020 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce 2P - zabudowa o funkcji aktywności ekonomicznej, obejmującej działalność produkcyjną, magazyny. Obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, (które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). Ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności do obszaru władania gruntem.
W ulicy Metalowców przebiegają sieci: energetyczna, gazowa (przy granicy), wodociągowa (w odległości ok. 330 m od granicy nieruchomości) i kanalizacji sanitarnej (~350m od granicy).
Cena wywoławcza  -  580.000,00 zł 
widok nieruchomości (Google Street View) - kliknij TUTAJ
 

Załączniki artykułu

← powrót