Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Centrum Doskonalenia Kwalifikacji

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 3 =
Link
3 + 3 =

 
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0009/19-00 z dnia 1.07.2020
Wartość projektu: 1 738 330,61 zł.
Okres realizacji: 10.2020r. – 11.2022r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.1: Kształcenie zawodowe
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 1 477 581,01 zł.
Budżet Państwa: 86 916,53 zł.
Budżet Miasta: 173 833,07 zł.
 
Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunku technik mechatronik z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem projektu jest  poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych programu doradztwa zawodowego, przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu dla 4nauczycieli i zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego z branży mechatronicznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji (RSI) woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych zgodnie z podstawą programową w zawodzie TM oraz opracowanie programów staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych .z obsługi zakupionego sprzętu.
← powrót