Cyfrowa Gmina

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 2 =
Link
6 + 2 =
Umowa nr: 4694/3/2022  z dnia 28.04.2022
Wartość projektu: 430 300,00zł.
Okres realizacji: 04.2022r. – 09.2023r.
 
Program:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie V.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Instytucja Zarządzająca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 
Montaż finansowy projektu:
UE + Budzet Państwa: 430 300,00  zł
Budżet Miasta: 0,00 zł.
W ramach projektu przewidziano zakup odpowiedniego stacjonarnego sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym oraz kamerą internetową. Zakup nowego sprzętu komputerowego z najnowszą wersją systemu operacyjnego i zakup oprogramowania biurowego zawierającego m.in edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program pocztowy w najnowszej wersji przyczyni się do poprawy cyberbezpieczeństwa w urzędzie, a wymiana dokumentów w postaci elektronicznej (np. docx, xlsx) - niezbędna do realizacji e-usług czy zdalnej pracy - wpisuje się w kluczowe cele RACT EU - przyczyni się do transformacji ku cyfrowej i ekologicznej gospodarce W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych przewidziano wymianę dwóch serwerów wraz z systemem operacyjnym m. in. służących do zabezpieczenia strategicznych danych Urzędu Miasta oraz wymianę dysków w serwerach NAS. W ramach projektu przewidziano udostępnienie na okres 12 miesięcy modułów szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta. W ramach realizacji modułu dotyczącego zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych planuje się sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Wnioski ze sporządzonej diagnozy zostaną wykorzystane do planowania przyszłych wydatków związanych z cyberbezpieczeństwem Urzędu Miasta oraz jego jednostek. Dodatkowo planuje się zabezpieczenie wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji email wraz zastosowaniem mechanizmów szyfrowania danych osobowych technologią END-to-END zintegrowanym z klientem pocztowym Thunderbird. Wdrożenie oprogramowania do pracy i pomocy zdalnej oraz oprogramowania do monitorowania poczty pod kątem ataków phishingowych weryfikowanych na komputerach użytkowników Urzędu. Planowane jest także wprowadzenie centralnego zarządzania oraz zabezpieczeń komputerów poprzez wdrożenie kontrolera domeny. Efektem wprowadzonych zabezpieczeń będzie podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.
cyfrowa gmina
← powrót