Dzisiaj: Piątek 03 lutego 2023

Międzynarodowe Standardy w Elektronice

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0010/19-00 z dnia 1.07.2020
Wartość projektu: 1 771 953,60 zł.
Okres realizacji: 10.2020r. – 11.2022r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.1: Kształcenie zawodowe
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 1 506 160,56 zł.
Budżet Państwa: 88 597,68 zł.
Budżet Miasta: 177 195,36 zł.
 
Grupą docelową w proj. jest 100 uczniów i 4nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków:  technik elektronik i technik elektryk z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100uczniów ZSP nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych programu doradztwa zawodowego ,przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu dla4 nauczycieli i zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego z branży elektronicznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji (RSI) woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zaw. zgodnie z podstawą programową w zawodzie TE,TEL oraz opracowanie programów staży zaw. we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych  z obsługi zakupionego sprzętu. 
← powrót