Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 3 =
Link
4 + 3 =
Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0011/19-00 z dnia 1.07.2020
Wartość projektu: 1 772 412,00 zł.
Okres realizacji: 10.2020r. – 11.2022r.
 
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie XI.3: Kształcenie zawodowe
Poddziałania XI.3.1: Kształcenie zawodowe
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego
 
Montaż finansowy projektu:
UE: 1 506 550,19 zł.
Budżet Państwa: 88 620,61 zł.
Budżet Miasta: 177 241,20 zł.
 
Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych z kierunku technik informatyk z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP1 przez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla 8nauczycieli i zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży informatycznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji RSI woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych  zgodnie z podstawą programową w zawodzie technik informatyk oraz opracowanie programów staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych  z obsługi zakupionego sprzętu. 
← powrót