Dzisiaj: Piątek 01 lipca 2022

Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 6 =
Link
5 + 6 =
Projekt obejmuje m.in. stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach realizujących zadania miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury i udostępnieniem nowych usług za pośrednictwem platformy e.PUAP.
Umowa nr: UDA-RPLD.04.02.00-00-048/12-00 z dn. 29.11.2013 r.
Wartość projektu: 2 092 500,00 zł
Okres realizacji: 2014 - 2015

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne
Działanie IV.2: E-usługi publiczne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego

Montaż finansowy projektu:
UE: 1 778 625,00  zł
Budżet Miasta: 313 875,00 zł
W dniu 29.11.2013 w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na dofinansowanie projektu"Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Projekt „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim” obejmuje stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach realizujących zadania Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury i udostępnieniem nowych usług za pośrednictwem platformy e-PUAP. Realizacja projektu nie tylko ułatwi załatwianie spraw przez piotrkowian, skróci czas oczekiwania, ale przyniesie także oszczędności dla miasta. Projekt zakłada także rozwój geograficznego systemu informacji przestrzennej GIS oraz wykorzystanie istniejącej Piotrkowskiej Platformy E-learningowej jako narzędzia udostępniającego nowe moduły przeznaczone dla organizacji pozarządowych z miasta i powiatu piotrkowskiego oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - W ramach unijnego dofinansowania dodatkowo przewiduje się zakup oprogramowania oraz sprzętu niezbędnego do przekształcenia w wersję elektroniczną wybranych zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej i zamieszczenia ich cyfrowej wersji w Internecie. W ramach projektu zostaną wykonane strony www dla jednostek i Urzędu Miasta dostosowane dla niepełnosprawnych (WCAG 2.0). Na realizację projektu miasto wyda tylko 313 tys.  zł. Resztę, tj. 1 777 tys. zł pokryją pieniądze unijne. Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł.
← powrót