Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 7 =
Link
8 + 7 =
W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”:
Działając na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XXXI/432/20 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030, w tym trybie jej konsultacji, o której mowa  w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmienionej Uchwałą nr XLIV/553/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 2021 r., przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”:
 

Załączniki artykułu

← powrót