Uzgodnienia Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 1 =
Link
9 + 1 =
Następnym etapem opracowywania Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 jest uzyskanie opinii od Zarządu Województwa Łódzkiego oraz uzyskanie uzgodnień dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z wymogami ustawowymi projekt Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 został zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Przeprowadzona została ewaluacja trafności, przewidywalnej skuteczności i efektywności realizacji Strategii (załącznik nr 4 - ewaluacja ex-ante).
 
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu dokumentu.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 załączony jest poniżej.
← powrót