Zaczynamy prace nad Strategią Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030+

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =
Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030+
W dniu 21 grudnia 2020 r. została przyjęta przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwała nr XXXI/432/20 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju /w załączeniu/.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030”.
W wyniku postępowania na wyłonienie wykonawcy złożone zostały trzy oferty cenowe oraz dokonano wyboru wykonawcy.

Załączniki artykułu

Uchwała XXXI/432/20 (Pobrań: 825)
← powrót