Kompleksowa diagnoza, czyli szansa na rozwój i poprawę standardu życia

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =
I
12 czerwca 2019 r. firma PHENO HORIZON na zlecenie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zorganizowała warsztaty strategiczne dotyczące zdiagnozowania głównych problemów oraz wyzwań dla miasta.
W pierwszej części oprócz ekspertów zewnętrznych prowadzących warsztaty w składzie: Maciej Kowalczyk, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk i Paulina Adamczyk, wzięły udział osoby bezpośrednio zainteresowane tą tematyką z biur urzędu miasta i instytucje miejskich, w tym Biuro Obsługi Mieszkańca, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Informacji Turystycznej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Omówione podczas spotkania plany i priorytety analizowano pod kątem kryteriów Programu "ROZWÓJ LOKALNY", wspierającego małe i średnie miasta we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju i w podniesieniu standardu życia mieszkańców. Głównym zakresem jakościowej diagnozy planowanych przedsięwzięć była więc korzyść dla Piotrkowa Trybunalskiego pod kątem środowiskowym, społecznym, gospodarczym oraz funkcjonalno-przestrzennym. We wszystkich powyższych kategoriach największy potencjał wskazano w odpowiednim zagospodarowaniu jeziora Bugaj, znajdującego się w obrębie miasta.  Tym aspektem PHENO HORIZON zajęła się już podczas majowych konsultacji z ekspertami i mieszkańcami.
W drugiej części warsztatu strategicznego, nawiązany został dialog z mieszkańcami aktywnie uczestniczącymi w życiu Piotrkowa. Ich spojrzenie na potrzeby miasta różniło się nieco od tych omawianych z ekspertami wewnętrznymi, co pozwoliło uzyskać perspektywę obu stron i wypracować mapę priorytetów rozwojowych Piotrkowa Trybunalskiego. Z powodu żywiołowych dyskusji i wielości pomysłów uczestników, obie części przekroczyły czas planowanego warsztatu strategicznego, co może wskazywać na dostrzegalny potencjał miasta. Zgodnie z prowadzonymi warsztatami, holistyczne podejście do poprawy jakości życia w Piotrkowie Trybunalskim wiąże się z zadbaniem zarówno o mieszkańców (przebudowa elektrociepłowni, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach), finanse miasta (inwestycje), jak i o jego historię i wizerunek (trasy turystyczne i filmowe, czy umożliwienie zwiedzania Wieży Ciśnień).
 

Załączniki artykułu

← powrót