Dodatek węglowy - zasady i wniosek - AKTUALIZACJA

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =
info-1654070686-1658140302
Do 30 listopada można składać wnioski o otrzymanie dodatku węglowego. Jest to jednorazowe świadczenie będące formą rządowej pomocy w nadchodzącym sezonie grzewczym. Dodatek opiewa na kwotę 3000 zł.
 
Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. W naszym mieście zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wnioski o dodatek węglowy w formie papierowej można składać w siedzibie Zespołu Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 16A w godz. 8.00 – 15.00 (we wtorki w godz. 8.00 – 17.00) .
 
Natomiast wnioski za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną) można składać już od dziś (17.08). W przypadku chęci złożenia wniosku w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl, pismo ogólne do podmiotu publicznego, dołączyć do pisma wypełniony wniosek oraz podpisać elektronicznie np. Profilem Zaufanym i zaadresować do: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Adres skryki ePUAP MOPR to: /moprpiotrkow/SkrytkaESP
UWAGA!
Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Wypłata dodatku węglowego nie jest uzależniona od kryterium dochodowego rodziny (gospodarstwa domowego). Dodatek węglowy będzie wypłacany w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, po otrzymaniu środków od Wojewody Łódzkiego.

Więcej informacji pod nr tel. 44 647 24 11.   Wzór wniosku o dodatek węglowy do pobrania poniżej w załączniku.

Załączniki artykułu

Wniosek o dodatek węglowy (Pobrań: 1650)
Wniosek_o_dodatek_węglowy (Pobrań: 1455)
← powrót