Szkolenia z SL 2014

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
Szkolenia skierowane do beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia :

  1. Narzędzia potrzebne do rozpoczęcia pracy z SL2014.
  2. Przygotowanie wniosku o płatność.
  3. Nawigacja po systemie 2014.
     Najbliższe szkolenia odbędą się w następujących terminach:
18 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFS,
19 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFRR,
20 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFS,
21 listopada 2019 roku w godz. 8:30-16:30 w Sali konferencyjnej na XVII piętrze przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi – projekty EFRR.
   Zapisy na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/3858-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenia-pt-rozliczanie-projektow-w-sl2014-projekty-efrr-oraz-efs
Szkolenia prowadzi Krystian Przygodzki - Administrator merytoryczny systemu SL2014 od 2006 roku. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Do jego codziennych obowiązków należą m.in.: administrowanie w zakresie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 –administrator Merytoryczny EFS; weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych w obrębie SL2014 – audyt jakości danych; obsługa narzędzia raportującego Oracle Bi – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; administrowanie uprawnieniami użytkowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
← powrót