Dzisiaj: Czwartek 06 maja 2021

Rok 2021

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 3 =
Link
6 + 3 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2021 roku 21.01.2021 ----- TUTAJ
2 Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 08.02.2021 19.03.2021 TUTAJ
3 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załączniki: - Ogłoszenie - Wzór oferty - Wzór Sprawozdania 19.03.2021 26.03.2021 TUTAJ
4 Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 r. Załączniki: - Ogłoszenie o udzielonym wsparciu finansowym na 2021 rok 22.04.2021 ----- TUTAJ