Dzisiaj: Piątek 22 stycznia 2021

Kąpielisko „Nad Strawą”

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Kąpielisko „Nad Strawą”
 
Zakres tematyczny: kąpielisko - staw
 
Opis projektu: W Piotrkowie Trybunalskim mieszkam 20 lat. W 1993 roku przeprowadziłem się z rodziną z Łodzi, bo przemysł w którym pracowałem upadł. Jednym z powodów, które łagodziły przymusową przeprowadzkę było to że Piotrków Trybunalski w odróżnieniu od Łodzi ma wyjątkowe warunki naturalne w postaci jeziora Bugaj, rzeki Strawy i Strawki. Po latach okazało sie że ani wspaniałe jezioro ani obie rzeki nie są odpowiednio wykorzystane. Strawka  zanieczyszczona w takim stopniu że nie można korzystać z kąpieli w stawie Parku Belzackiego. Jezioro Bugaj, mimo że ma coraz czystszą wodę, o czym świadczy dobitnie powrót małży i raków, nie jest wykorzystywane w sposób satysfakcjonujący mieszkańców. Gdyby było zagospodarowane odpowiednio, mieszkańcy Łodzi nie jeździliby aż do Sulejowa. Pozostaje Strawa, coraz czystsza, dzięki inwestycją w kanalizację. Należy to wykorzystać i temu właśnie ma służyć kąpielisko „Nad Strawą” w sąsiedztwie i powiązaniu z projektowanym przedłużeniem Al. Concordii aż do Łódzkiej. Z dwu wariantów usytuowania kąpieliska, na lewym lub prawym brzegu Strawy. Wariant I (droższy) byłby może lepszy, gdyby nie konieczność dokupienia przez Miasto ok ½ części działek 14 i 16 przy ul. Twardosławickiej. Dlatego opis ograniczam tylko do wariantu II. Projekt przewiduje wykarczowanie młodych drzewek i krzewów a następnie wykopanie stawu o wymiarach 50/40 m do głębokości liczonej od dna Strawy: 0,3m od strony Strawy i 1,2m przy południowym brzegu kąpieliska. Wykopana ziemia posłużyła by do wyrównanie terenu i wykonania nasypów dookoła stawu, w tym podwyższeniu skarp na północnym i wschodnim brzegu o ok. 0,8: 1,2m. Pozostała ziemia posłuży do wyrównania terenu pod projektowaną drogę (przedłużenie Al. Concordii). Dno wykopanego stawu będzie zasypane równomierną warstwą żwiru lub pospółki o grubości 0,15m. Przed wylotem kanału wody deszczowej do Strawy będzie zbudowane stawidło (przepust) regulujące poziom wody w kąpielisku. Maksymalna głębokość kąpieliska 2 m przy południowym brzegu. Po ustabilizowaniu  dna zostanie wykonany przekop odpływu wody do stawidła a następnie przekop dopływowy  z równoczesnym zasypaniem części starego koryta Strawy wzdłuż północnego brzegu kąpieliska. Projekt przewiduje w ramach robót wykończeniowych posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych oraz wysianie traw wokół kąpieliska.
Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, ul. Twardosławicka nr 12/14/16, wzdłuż i łącznie z korytem rzeki Strawy.
Uzasadnienie:  Podstawowym celem projektu umożliwienie taniej rekreacji tej grupie mieszkańców Piotrkowa, dla której do jeziora Bugaj jest zbyt daleko. Całkiem odrębną sprawą jest niemal całkowite zaniechanie sensownego wykorzystania wspaniałego leżącego w granicach miasta jeziora, które obecnie (po ustaniu zanieczyszczenia) stało się tak czyste że pojawiły się w nim małże i raki. Zimą kąpielisko „Nad Strawą” może być wykorzystane dla sportów zimowych.
Beneficjenci:  Z kąpieliska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego (a może nawet okolic zachodnich granic miasta) niezależnie od wieku.
Szacunkowy koszt projektu:  Wariant I- 225 tys. zł.  Wariant II – 125 tys. zł.

 
← powrót