Wsparcie finansowe dla klubów sportowych

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =
Klub
Piotrkowskie kluby mogą składać wnioski na dofinansowanie sportowej działalności. Wszystko dzięki kolejnej edycji programu „Klub” przygotowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
Program skierowany jest do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Wsparcie finansowe udzielane jest w dwóch wariantach:
- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenia szkoleniowców, organizacje obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego.
 
Realizacja zadań w ramach Programu musi odbywać się w terminie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku z zastrzeżeniem, że ostatnie wydatki ze środków przyznanej  dotacji mogą być dokonane najpóźniej do 30 listopada 2023.
 
Wnioski można składać do 24.04.2023 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na: https://rzadowyprogramklub.pl/.
Wnioski można składać przez stronę: https://wnioski.rzadowyprogramklub.pl/Login.aspx
Na realizację Programu w 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 65,5 mln zł.
 
Cele Programu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
• wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
• inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
• stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 
 
 
← powrót