Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Targowej 8.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 33.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 64.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonego na dwóch nieruchomościach przy Rynku Trybunalskim 4 i Rynku Trybunalskim 5.
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, połozonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ul. Broniewskiego 14.
Wykaz lokalu uzytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu nieograniczonego, połozonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ul. Wojska Polskiego 64.
Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego połozonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ul. Krasickiego 3 
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Rynku Trybunalskim 2.