Aktualności

34d1b0dac3b88cd536eb066f7fcba196_L
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia 2023 roku.
article
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych zaprasza do udziału w otwartym, ogólnopolskim w projekcie „Sportowa Nauka”. Termin składnia wniosków upływa dnia 30 września 2023 roku.
Obraz3
Do 8 maja 2023 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu “Małe Miasto” organizowanego przez Fundacje BGK. W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Obraz2
Do 4 kwietnia 2023 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu “Patroni Roku 2023” organizowanego przez Fundacje LOTTO im. Haliny Konopackiej. Celem programu jest upamiętnienie patronów, w uznaniu za ich zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, przez finansowe wsparcie ściśle z nimi związanych innowacyjnych i kreatywnych projektów uwzględniających przede wszystkim wartości edukacyjne i kulturowe.
Obraz1
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest analiza potrzeb mieszkańców województwa łódzkiego w kontekście Wojewódzkiego Programu pn. „Moce nadŁódzkie”.
Obraz1
Fundacja Empiria i Wiedza rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu grantowego InwestorJa. Celem programu jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem i rozwijaniem kompetencji 4K – komunikacja, krytyczne myślenie, kooperacja, krytycyzm, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych uczących się w Polsce.
Obraz1
Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie województwa łódzkiego (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku.
re
Rozpoczęły się kolejne rundy naboru wniosków do Programu Re_Open UK. Wnioski można składać do 28 lutego 2023 r.
W dniu 17 marca 2023 r. proponujemy do sprzedaży w drodze przetargów nieruchomości gminne
przetargi
17 marca 2023 r. odbędą się przetargi na atrakcyjne nieruchomości gminne przeznaczone pod działalność gospodarczą.