Dzisiaj: Środa 30 września 2020

Agencja NPROFIT, prowadząca kampanię #bądźwidoczny kierowaną do przedsiębiorców, przygotowała II część bezpłatnego poradnika. Tym razem jest ona poświęcona reklamie w Internecie, a dokładniej Google Ads, czyli narzędziu, które pozwala firmom zaistnieć w wyszukiwarce internetowej.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z partnerami regionalnymi, realizują bezpłatne warsztaty  dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat innowacji na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o wspieraniu nowych inwestycji, pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych.
2 października odbędą się przetargi na 3 nieruchomości Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej:
  • Ul. Wojska Polskiego 264 - nieruchomość niezabudowana o pow. 0,9509 ha
  • Ul. Daleka - nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,5520 ha
  • Ul. Wierzeje - nieruchomość niezabudowana o pow. ~1,6195 ha
„Założenia i zasady funkcjonowania programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)” to tytuł szkolenia dla pracodawców, które zorganizowane zostanie w Piotrkowie Trybunalskim.
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi ogłosiło nabór w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
11 sierpnia (wtorek) o godz. 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Dąbrowskiego 13, odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców w ramach cyklu sierpniowych spotkań informacyjnych pn. „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu woj. łódzkiego na szkolenie on-line z dot. oferty wsparcia finansowego ze środków Funduszu w 2020 roku dla obiektów użyteczności publicznej z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
Marszałek Województwa Łódzkiego, zaprasza na cykl spotkań w regionie pt.: „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”.
Ponad MILIARD złotych w ramach Tarczy Antykryzysowej i innych form wsparcia m.in. z Unii Europejskiej będzie rozdysponowane dla firm z Łódzkiego.


28 sierpnia br. odbędą się przetargi na nieruchomości gminne: