Lista organizacji pozarządowych

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =
Organizacje pozarządowe, określane coraz częściej międzynarodowym skrótem "NGO" (od ang. non-govermental organization) lub też nazywane "trzecim sektorem", obejmują już praktycznie wszystkie dziedziny życia. Tak też jest w naszym mieście. Spośród wszystkich piotrkowskich organizacji najliczniejsze ich grupy, to: stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe, organizacje o profilu kulturalno-edukacyjnym oraz te, które koncentrują swoją działalność na problemach zdrowia i pomocy społecznej.
Działalność organizacji pozarządowych w ogromnym stopniu wpływa na koloryt miasta oraz na jakość życia jego mieszkańców, dlatego piotrkowski Samorząd oraz władze administracyjne przywiązują dużą wagę do współpracy z nimi. Tej właśnie współpracy służyć ma nasza podstrona. Z uwagi na fakt, iż dość często zmieniają się statusy i adresy tych organizacji prosimy o informacje w przypadku jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym.

Lista organizacji pozarządowych naszego miasta dostępna TUTAJ  oraz na bazy.ngo.pl  TUTAJ.
Poradnik dla NGO (kliknij na baner poniżej).

ngo