Aktualności

01-12-2023

Uwaga na smog

info-1666609170
"Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - przestrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w wydanym dziś rano alercie dotyczącym smogu. Komunikat dotyczy kilkunastu miejscowości i kilku powiatów w różnych częściach Polski, w tym również Piotrkowa Trybunalskiego.
Bez nazwy
W związku z informacjami uzyskanymi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, RZKiO informuje, iż ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu.