Interakcje

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI AKCJI - INTERAKCJE

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji INTERAKCJE na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń kulturalnych Piotrkowa Trybunalskiego. Prestiżowe spotkanie, w którym biorą udział czołowi artyści tworzący sztukę najnowszą. Jest również jednym z nielicznych projektów tego rodzaju realizowanych w Europie. Dziś z satysfakcją można powiedzieć, że Festiwal cieszy się bardzo dobrą opinią, coraz większym zainteresowaniem. Wielu wybitnych artystów z niemal całego świata wyraża gotowość uczestnictwa i przyjazdu do Piotrkowa.

Festiwal przebiega w duchu nieskrępowanej twórczości, otwartości, wolności, równości i braterstwa. Festiwal jest spotkaniem w kreacji, immanencji absolutnej i wizjonerskiej.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji INTERAKCJE powstał w 1999 roku z inicjatywy Ryszarda Piegzy, polskiego artysty mieszkającego w Paryżu oraz Stanisława Piotra Gajdy i Gordiana Pieca. U źródeł powstania festiwalu był fakt dokonanej w 1998 roku translacji "CENTRUM ŚWIATA" z dworca w Perpignan, ustalonego tam wcześniej przez Salvatora Dali do restauracji EUROPA w Piotrkowie. Nie chodziło o powtórzenie surrealistycznego gestu. To raczej wprowadzenie istniejącej idei w ruch. Co roku w maju spotykają się w naszym mieście artyści tworzący sztukę najnowszą - performance, video / sound art., instalacje ...
Dotychczas w kilku festiwalach wzięło udział ponad 75 artystów z 16 krajów. Celem INTERAKCJI jest prezentacja ich aktualnej twórczości a także wymiana doświadczeń i dynamiczna konfrontacja artysta - odbiorca.
INTERAKCJE nie stanowią doktrynalnych barier sztuce tradycyjnej, np. malarstwu, rzeźbie. Co więcej - proponują pokojowe współistnienie. Jest maksymalna wolność gatunkowa, której jedynym warunkiem jest zdolność udźwignięcia dostatecznego ładunku przewrotności i inteligencji, przy równoczesnym zachowaniu profesjonalnego poziomu dzieła.
INTERAKCJE również stanowią sobie za cel przybliżenie publiczności tych obszarów sztuki współczesnej, które wydają się niedostępne, ale które przy odrobinie dobrej woli odkrywają nieznane dotąd pokłady wrażliwości i kreatywności.
www.interakcje.org