Wykonawcy prac geodezyjnych

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 4 =
Link
1 + 4 =

Zgłaszanie prac geodezyjnych
 

i.Kerg
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

Geo-Info i.KERG to serwis internetowy pozwalający zarejestrowanym i zweryfikowanym Wykonwcom prac geodezyjnych na:

  • zgłaszanie prac geodezyjnych oraz ich uzupełnień,
  • pobranie niezbędnych druków (druk zgłoszenia pracy geodezyjnej, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty, druk odpowiedzi na zgłoszenie, druk zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych),
  • określenie graficznego zasięgu zgłoszenia,
  • wybór materiałów, które przygotowane zostaną przygotowane w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet, Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.

          W usłudze działa również system powiadomień za pośrednictwem poczty e-mail o stanie realizacji danej pracy. Dodatkową zaletą jest możliwość złożenia operatu w formie elektronicznej.

Do obsługi portalu Elektronicznej Obsługi Zgłoszeń Geodezyjnych iKerg wystarczy prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa.
Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego mogą uzyskać dostęp do portalu w trybie chronionym po podpisaniu wniosku o utworzenie konta w Serwisie dla Wykonawców Prac Geodezyjnych oraz regulaminu usługi.


Wzór wniosku o rejestracje konta w usłudze i.Kerg znajduje się tutaj
Wzór regulaminu  korzystania z usługi i.Kerg znajduje się tutaj


Uzupełniony i podpisany (podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym) wniosek oraz regulamin serwisu możesz przesłać do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP. Jeśli nie dysponujesz możliwością cyfrowej autoryzcji dokumentu, możesz przesłać oryginały dokumentów za pośrednictwem poczty lub dostarczyć je osobiście do naszej siedziby.

Przed pierwszym zalogowaniem zalecamy zapoznanie się z instrukcja obsługi dostępną pod adresem
tutaj.
oraz przygotowanymi krótkimi prezentacjami obrazującymi proces elektronicznej obsługi zgłoszeń geodezyjnych:

 

przejdź do strony logowania portalu i.Kerg


          Jednostki Wykonawstwa Geodezyjnego chcące zgłosić swoje prace bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowe Trybunalskim zachęcamy do korzystania z przygotowanych do tego celu  gotowych druków i formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej:
 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej kliknij tutaj.
Uzupełnienie zgłoszenie pracy geodezyjnej kliknij tutaj.
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych kliknij tutaj.
Pełny wykaz formularzy i wniosków można znaleźć na stronie Biura Obsługi Mieszkańców klikając tutaj.


 

GEO-INFO Delta
program od realizacji opracowań geodezyjnych

 

 
Program GEO-INFO Delta jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym wykonawstwu geodezyjnemu do bezpośredniej współpracy z naszym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej.
 
Program dedykowany jest głównie opracowaniom związanych z geometryczną częścią zasobu geodezyjnego w ODGiK jak np. podział działki, pomiar inwentaryzacyjne oraz pomiar sytuacyjno-wysokościowe do opracowania projektu technicznego.
 
Moduł GEO-INFO Delta pracuje na plikowej bazie danych. Bazę tę stanowi ‘plik wymiany’ otrzymany z ośrodka jako materiał w formacie GIV oraz niezbędne pliki konfiguracyjne funkcjonujące w naszym ośrodku. Największą zaletą programu jest automatycznie uruchamia działającą ‘w tle’ usługa sieciowa (webservice), która podczas rozpoczynania pracy w trybie on-line porównuje dane w bazie roboczej wykonawcy z bieżącymi danymi w ODGiK w obszarze zgłoszenia pracy geodezyjnej, zapewniając ich bieżąca aktualizację.

Jeśli nie posiadasz jeszcze programu - pobierz aktualną wersję programu GEO-INFO Delta dla:

64-bitowej wersji systemu operacyjnego - 
32-bitowej wersji systemu operacyjnego - 

oraz niezbędne pliki konfiguracyjne znajdujące się TUTAJ (Ostatnia aktualizacja 2024.04.03) 

 

TRANSFORMACJA PUNKTÓW
program do transformacji punktów
między układami współrzędnych płaskich
"1965/1" i "2000/21"Program Transformacja punktów jest niezależnym programem narzędziowym dedykowanym wykonawstwu geodezyjnemu do przeliczania współrzędnych punktów między ukłdami współrzędnych płaskich 1965 strefa 1 a ukłdem 2000 pas 21 z zastosowaniem korekt lokalnych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Program można pobrać TUTAJ
Instrukcja obsługi znajduje się w jednym z okien programu.


 

sprawy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28, Sala Obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
telefon kontaktowy: 44 732-18-07
e-mail: ikerg@piotrkow.pl