Dzisiaj: Sobota 03 czerwca 2023

Konkursy i wyniki - rok 2023

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 1 =
Link
4 + 1 =

Lp.

Tytuł konkursu

Data
publikacji

Termin
konkursu

Załączniki

1 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na: wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2023 roku w obiektach sakralnych położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanych do rejestru zabytków (w załączniku: wzór oferty, regulamin, ogłoszenie). 04.05.2023 05.06.2023 TUTAJ
2 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11.05.2023 31.05.2023 TUTAJ
3 Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego – kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 16.05.2023 06.06.2023 TUTAJ
4 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku (dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie mieszkań wspomaganych) 18.05.2023 09.06.2023 TUTAJ