Pomoc społeczna

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 6 =
Link
1 + 6 =

Pomoc społeczna przez miasto Piotrków Trybunalski realizowana jest na różnych płaszczyznach i w bardzo wielu obszarach. W mieście działa wiele instytucji zajmujących się pomoc osobom potrzebującym, zarówno dzieciom, jak i młodzieży.

W tą działalność zaangażowane są także organizacje, kluby i stowarzyszenia, z którymi miasto współpracuje.

W poszczególnych zakładach po prawej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące m.in. działalności poszczególnych jednostek miejskich jednostek pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizowanego od wielu lat programu „Rodzina +4”.
W mieście prowadzonych jest także wiele projektów z zakresu pomocy społecznej, na realizację których miasto pozyskuje dofinansowanie ze środków zewnętrznych.