Usługi udostępniania danych zasobu

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 4 =
Link
7 + 4 =

WMS/WFS
usługi udostępniania danych

 

 

Udostępnione usługi WMS (Web Map Service) zawierające dane dotyczące obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiatu stanowią dostęp do usługi wyszukania oraz usługi  przeglądania w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Web Map Service (WMS)

Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.

Web Feature Service (WFS)

W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektu z geometrii i atrybutów, które klienci mogą używać w każdym rodzaju analiz przestrzennych.

Adresy naszych usług przeglądania danych:

 
Ewidencja Gruntów i Budynków.
usługa WMS/WFS
https://ikerg.piotrkow.pl/piotrkow-egib
Ewidencja Miejscowości
Ulic I Adresów.
http://mapserver.giadres.pl/cgi-bin/piotrkow-emuia
Cyfrowa Ortofotomapa
miasta Piotrkowa
2011 / 2015 / 2018
https://ikerg.piotrkow.pl/cgi-bin/piotrkow-rastry

Serwisy udostępnione za pomocą usług sieciowych WMS, WFS można dodawać do internetowych aplikacji mapowych jak np. Geoportal krajowy dostępny pod adresem:
Usługi tego typu można również zobrazować za pomocą oprogramowania desktopowego np. Quantum GIS.
Jest to bezpłatne oprogramowanie GIS (udostępniane na podstawie licencji GPL) wykorzystywane zarówno przez administrację publiczną jak i firmy komercyjne.

 

Baza Danych
Osnów Geodezyjnych
miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Adresy naszych usług przeglądania danych:

 
Baza Danych
Szczegółowych Osnów Geodezyjnych
https://ikerg.piotrkow.pl/cgi-bin/piotrkow-bdsog

Zbiory bazy danych w formacie gml
Opisy topograficzne punktów osnowy w formacie pdf

 

Przydatne linki:

Serwer FTP Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Piotrkowie Tryb /dostęp w trybie chronionym
przed pierwszym logowaniem uzyskaj w MODGiK login oraz hasło/

 
ftp://31.182.8.9/
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
prezentowane są na stronie interneowej
Pracowni Planowania Przestrzennego

 
http://ppp.e-mapa.net/
Adres usługi sieciowej WMS
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
http://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/webgis/piotrkow/mpzp_mpiotrkow.map&feature_count=10
Geoportal województwa łódzkiego http://geoportal.lodzkie.pl/imap/




Udzielanie informacji oraz udostępnianie materiałów
z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul.Szkolna 28, pokój 4
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
tel.: 44 732-18-07