Aktualności

Wykaz części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Przędzalnianej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Załącznik do zarządzenia Nr 171 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 czerwca 2024 roku.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej  do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Palmowej 20
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat.
Wykaz udziału stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski W wysokości 332244/1328980 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 21, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 86 – ul. Hortensji, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 23, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz lokalu mieszkalnego w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu. 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krętej 38, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Wykaz lokali mieszkalnych w budynkach położonych w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.