Aktualności

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jasnej, przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej przy Alejach 800- lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 
Wykaz niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Fajansowej - ul. Wypoczynkowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 41, stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącego własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Sulejowie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej – ul. Wierzeje, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej.