Aktualności

sleed
Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, przybyłym do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28 pok. 236.