Aktualności

  Miło nam poinformować o zakończniu prac wdrożeniowych nowej  aplikacji i.Mapa służącej do wizualizacji poprzez przeglądarkę internetową  ‘Mapy zasadniczej’, która składa się z danych pochodzących z rejestrów EGiB, BDSOG, PRPOG, BDOT500 oraz GESUT.
  Nowe terminy przeprowadzania narad koordynacyjnych, mających na celu uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2023 roku.
Miło nam poinformować, że w ramach projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim” wdrażona jest e-usługa obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego zapewniająca wymianę danych pomiędzy bazami danych PZGiK i Wykonawcami, przy pomocy oprogramowania GEO-INFO Delta.