Ewidencja miejscowości i ulic

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 7 =
Link
1 + 7 =

i.Adres
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów

 
          Portal i.Adres  służy do realizacji zadań w zakresie prowadzenia oraz udostępniania rejestru miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Portal spełnia wymagania zdefiniowane przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
          Ewidencja ta ma charakter bazy referencyjnej - zawiera kompletną i na bieżąco aktualizowaną bazę wszystkich oficjalnie ustanowionych ulic i adresów w mieście Piotrkowie Trybunalskim, a dane z rejestru EMUiA są wykorzystywane we wszystkich udostępnianych przez nas mapach. W portalu możliwe jest ich wyszukiwanie, lokalizacja i przeglądanie. Do obsługi portalu i.Adres wystarczy prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa z dostępem do sieci Internet. 
 
          Zawarte w Portalu i.Adres miasta Piotrkowa Trybunalskiego informacje mogą być wykorzystywane w zakresie identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów rejestru miejscowości, ulic i adresów, obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych ale generowane tam wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych.

 

Przejdź do portalu i.Adres:

 
Usługa WMS zawierająca jednolity, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o ulicach i adresach z bazy danych EMUiA dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduje się pod adresem:
 

http://mapserver.giadres.pl/cgi-bin/iadres-piotrkow


Serwisy udostępnione za pomocą usług sieciowych WMS, WMTS można dodawać do internetowych aplikacji mapowych jak np. Geoportal krajowy dostępny pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl
Usługi tego typu można również zobrazować za pomocą oprogramowania desktopowego np. Quantum GIS.
Jest to bezpłatne oprogramowanie GIS (udostępniane na podstawie licencji GPL) wykorzystywane zarówno przez administrację publiczną jak i firmy komercyjne.
 
          Jużeli zachodzi potrzeba nadania nowego numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej lub nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zwróć się do nas ze stosownym 
wnioskiem. Dokładny opis całej procedury oraz wymagane dokumenty znajdziesz w karcie informacyjnej.
Wszystkie niezbędne formalności związane z ustaleniem nowego numeru porządkowego możesz zrealizować za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - szczegóły znajdują się TUTAJ
         

 

sprawy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul. Szkolna 28, pokój 152
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
tel.: 44 732-76-93
e-mail: iadres@piotrkow.pl