Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 31.
Wykaz nieruchomości częściowo zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 42.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. DALEKIEJ  i  ul.  DALEKIEJ – ul. WIERZEJE.
 
 
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ŻÓŁTEJ  22 i ul. ŻÓŁTEJ  24. PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NA 99 LAT, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. WIERZEJSKIEJ – kompleks nr II.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sikorek 22.
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sikorek 16.
Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRRZY UL. PALMOWEJ 10.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA , POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. WIERZEJE 69.