Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 46.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sienkiewicza 16 - Narutowicza 17 (obręb 22) oznaczonej nr działki 169/2 o powierzchni 0,1338 ha.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 18 Stycznia, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego publicznego przetargu ograniczonego
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 74 (obręb 14) oznaczonej nr działek 282/4, 282/5 i 277/34 o łącznej powierzchni 0,3182 ha
Wykaz nieruchomości stanowiącej własnośc gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26/28 -    ul. Bugajskiej 1/3, przeznaczonej do sprzedaży, w droze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego. 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 11.
 
14-09-2017

Wykaz ul. Cała 39

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Całej 39, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Rembeka 7, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 12, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.