Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żeglarskiej


 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 84
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ŻEGLARSKIEJ 25,  ul. ŻEGLARSKIEJ 25a, ul. ŻEGLARSKIEJ 25b,
ul. ŻEGLARSKIEJ 25c, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
30-06-2017

Wykaz ul. Asnyka

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY UL.ASNYKA
30-06-2017

Wykaz ul. Zawiła

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. ZAWIŁEJ, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Obywatelskiej.
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej.
Wykaz niezabudowanych działek gruntu stanowiacych własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.Michałowskiej 16a, ul.Michałowskiej 16b, ul.Michałowskiej 16c, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 1, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku położonym przy ul. Piastowskiej 10, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.