07-11-2019

WYKAZ ul. Kredytowa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy Kredytowej.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 10, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul.Garbarskiej 36, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym przy ul. Piastowskiej 10, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Al. 3-go Maja 5, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy Kostromskiej 45 stanowiącym własność Skarbu Państwa, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 5
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ul. Dworskiej 11A.
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA POŁOŻONYCH W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY: ul. Orlej 11 - Ciepłownai C-1, ul. Rolniczej 75 - Ciepłownia C-2
WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONYCH PRZY ul. PROSTEJ 188/200 i ul. SPACEROWEJ 141/143, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, W DRODZE PUBLICZNEGO USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO