Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 4, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Działkowej 12, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Słowackiego 131, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku położonym przy Al. 3-go Maja 9 stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ulicy  Krakowskie Przedmieście 85.
 
03-10-2019

Wykaz ul Szklarska

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ul. Szklarskiej
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25
Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy. Słowackiego 15
Wykaz części nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy. ul. Modrzewskiego