Informacje ogólne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011 r. wprowadziła cały szereg istotnych zmian do wcześniej obowiązującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nałożyła nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości. Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego można zapoznać się TUTAJ
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy ustawy obejmuje wszystkie właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Na terenie Piotrkowa Trybunalskiego systemem nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Wykaz takich przedsiębiorców można znaleźć TUTAJ.