W związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 903 z dnia 24 czerwca 2016 r.) od 1 lipca 2016 Art. 4. ww. ustawy wprowadza między innymi zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
Na stronie Biura Obsługi Mieszkańców (BOM) Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zamieszczone zostały nowe wzory aktywnych formularzy:
Na stronach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ukazała się informacja o podpisaniu 5 listopada przez ministra administracji i cyfryzacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.