Usługi udostępniania danych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

WMS/WFS – usługi udostępniania danych

Udostępnione usługi WMS (Web Map Service) zawierające dane dotyczące obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego powiatu stanowią dostęp do usługi wyszukania oraz usługi  przeglądania w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Web Map Service (WMS)
Stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) standard udostępniania map w postaci rastrowej za pomocą interfejsu HTTP.
Web Feature Service (WFS)
W przeciwieństwie do usługi WMS, która zwraca obraz mapy, usługa WFS zwraca właściwości obiektu z geometrii i atrybutów, które klienci mogą używać w każdym rodzaju analiz przestrzennych.

Poniżej znajdują się adresy naszych usług udostępniania danych. W celu zobrazowania udostępnionych danych adresy te należy umieścić w dowolnej aplikacji mapowej lub GIS potrafiącej "obsłużyć" internetowe serwisy mapowe.

Ewidencja Gruntów i Budynków.

inet.piotrkow.pl:82/cgi-bin/piotrkow-egib

Ewidencja Miejscowości Ulic I Adresów.

mapserver.giadres.pl/cgi-bin/iadres-piotrkow

Cyfrowa Ortofotomapa miasta Piotrkowa.

inet.piotrkow.pl:82/cgi-bin/piotrkow-rastry

Geoportal krajowy.

geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms

Przydatne linki

1. Serwer FTP Miejskiego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Tryb /dostęp w trybie chronionym – przed pierwszym logowaniem uzyskaj w MODGiK login oraz hasło/:  ftp://31.182.8.9/
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentowane są na stronie interneowej Pracowni Planowania Przestrzennego: http://ppp.e-mapa.net/ lub w postaci usługi sieciowej WMS pod adresem:
http://mpzp.igeomap.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/webgis/piotrkow/mpzp_mpiotrkow.map&feature_count=10
3. Geoportal województwa łódzkiego: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/

Udzielanie informacji oraz udostępnianie materiałów z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

sprawwy prowadzi Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
ul.Szkolna 28, pokój 4
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30,
tel.: 44 732-18-07