Badania i innowacje - dotacje dla firm

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 5 =
Link
1 + 5 =
w
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cel działania
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.
Moduły obligatoryjneW przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduły fakultatywne
Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:
  • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
  • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
  • ochroną własności przemysłowej,
  • podnoszeniem kompetencji kadr,
  • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.
Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Termin naboru Start: 27.06.2024 Zakończenie: 24.10.2024

więcej informacji: Ścieżka Smart - PARP - Centrum Rozwoju MŚP
← powrót