BON - APETYT NA ROZWÓJ 2

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 6 =
Link
2 + 6 =
larr
Projekt zakłada udzielenie wsparcia w formie dofinansowania do usług rozwojowych tj. usług szkoleniowych, usług doradczych oraz studiów podyplomowych w formie przyznania bonów rozwojowych dostępnych w ofercie Bazy usług rozwojowych (BUR), prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, pracodawców i ich pracowników, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano objęcie wsparciem co najmniej 600 uczestników instytucjonalnych oraz ich min. 2400 pracowników. 
Kwota wsparcia przypadająca na jednego pracownika wynosi 7.600,00 zł (z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego). Poziom dofinansowania w ramach projektu dla poszczególnej grupy docelowej wynosi:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 85% kosztów usługi rozwojowej
  • dla pracodawców niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 85% kosztów usługi rozwojowej
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60% kosztów usługi rozwojowej
  • dla dużych przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi rozwojowej
  • dla pozostałych pracodawców – 50% kosztów usługi rozwojowej
Każdy podmiot z grupy docelowej może korzystać ze wsparcia wielokrotnie pod warunkiem, że wartość na jednego pracownika nie przekroczy określonej kwoty wsparcia (7.600,00 zł).

Szczegółowe informacje https://bon2.larr.pl
← powrót