Forum Energii Społecznej

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =
upload_7305e1d48a3731d28a9b0f6d76c9b87c931823
W czerwcu Centrum OPUS obchodzi 24. urodziny. Z tej okazji organizacja zaprasza wszystkie społecznie aktywne osoby do spędzenia tego dnia razem z nią na Forum Energii Społecznej. Będzie to przestrzeń międzysektorowego spotkania mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców społecznych oraz partnerów publicznych; okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych znajomości, dyskusji o wyzwaniach i o przyszłych działaniach.
Wydarzenie odbędzie się w trzech łączących się ze sobą blokach tematycznych:

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Porozmawiamy o energii społecznej w sektorze pozarządowym. Zastanowimy się nad tym, jak współpraca międzysektorowa służy na rzecz rozwoju lokalnego, jak projektować współpracę organizacji pozarządowych z samorządem, podpowiemy, z jakich narzędzi korzystać i jak najlepiej dopasować je do naszych działań. W ramach bloku przybliżymy również założenia programu konkursowego dla organizacji pozarządowych w ramach projektu “SPLOT wartości”.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA
Zastanowimy się nad tym, jakie możliwości i wyzwania stoją przed sektorem ekonomii społecznej, jak może on realizować usługi społeczne w regionie łódzkim w ramach programowych zapisanych w strategii i programach województwa łódzkiego. Przedstawimy możliwości finansowania usług społecznych oraz przykłady i dobre praktyki włączenia podmiotów ES w usługi społeczne.

ZAANGAŻOWANE SPOŁECZNOŚCI
Opowiemy m. in. o programach mikrograntowych, społecznych aspektach rewitalizacji, budowaniu stref sąsiedzkiej aktywności. Poszukamy odpowiedzi na pytania o to, co dodaje energii lokalnym społecznościom, jak zapalać do działania i jak podtrzymywać energię zmian. Podpowiemy, z jakich narzędzi korzystać, podzielimy się swoimi doświadczeniami, opowiemy o sukcesach, wyzwaniach i zagrożeniach. Zapraszamy do udziału w trzech blokach tematycznych, które łączą się z naszą działalnością - zachęcamy do wybierania tematów z każdego z nich, możecie ułożyć dowolny program zgodny z waszymi zainteresowaniami.

Termin: 2 CZERWCA 2023
Miejsce: siedziba Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Narutowicza 34
Zgłoszenia: Formularz rejestracji (crm.opus.org.pl/forum-energii-spolecznej)

Więcej informacji: https://opus.org.pl/forum-energii-spolecznej
← powrót